Verzekering

Onze volleybalclub is aangesloten bij een federatie, namelijk Volley Vlaanderen en het ondergeschikte Volley Limburg. Deze aansluiting houdt onder meer in dat jullie verzekerd zijn bij de club en dit via de verzekeringsmaatschappij Ethias. Als club betalen we hiervoor elk jaar voor elk lid een bepaald bedrag aan de federatie. Zowel spelers als niet-spelende leden kunnen ingeval van een ongeval beroep doen op deze verzekering.

Wat is verzekerd door de club?

Wat wordt er door de verzekering gedekt (dit is een oplijsting van de meest voorkomende gevallen):

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Zowel lichamelijke als materiële schade
   • bijvoorbeeld: Wanneer je onderweg naar een wedstrijd betrokken raakt bij een ongeval
 • Lichamelijke ongevallen (sportongevallen)
  • Brilschade ten gevolge van een volleybalactiviteit: zowel glazen als montuur.
   • Enkel voor scheidsrechters en officiëlen zoals terreinafgevaardigden
   • Niet voor spelende leden
  • Medische onkosten lichamelijk letsel: bijvoorbeeld wanneer je je enkel verzwikt tijdens het volleyballen

Naast de activiteiten die direct gelinkt zijn met het uitvoeren van de volleybalactiviteit, vallen onder de verzekering ook:

 • Activiteiten die als doel hebben om de clubkas te spijzen: eetfestijn, bbq…
 • Nevenactiviteiten: einde seizoensactiviteit, teambuilding enz…

De polis die door Volley Vlaanderen werd afgesloten is volledig te raadplegen op de site van https://old.volleyvlaanderen.be/verzekering/

Indien je twijfelt of de verzekering tussenkomt in bepaalde gevallen, mag je steeds Lieve Creemers aanspreken of een mailtje sturen naar volley_vlaanderen@hotmail.com. We helpen je graag verder.

Welke procedure volgen indien je een schadegeval wenst aan te geven?

 • Licht je trainer / trainster in.
 • Licht Lieve Creemers in: 0479 54 23 95
 • Ga naar de website van Volley Vlaanderen en download het formulier ongevalaangifte (volleyvlaanderen.be/verzekering). Volgende velden van het formulier moeten ingevuld worden:
  • Identiteit van het slachtoffer
  • Gegevens van het ongeval
  • BELANGRIJK: geneeskundig getuigschrift(in te vullen door de behandelende geneesheer)
 • Bezorg bovenstaande gegevens zo snel als mogelijk aan Lieve Creemers (secretaris) van het bestuur (dit kan eventueel via je trainer / trainster). Zij zal bij Ethias een dossier aanmaken m.b.t. de schadeclaim. In deze fase dienen GEEN documenten rechtstreeks naar Ethias verstuurd te worden.
 • Nadat de clubsecretaris het dossier heeft aangemaakt, ontvangen jullie een brief/mail waarin het dossiernummer, de contactgegevens en in het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier staat vermeld.
 • Vanaf dan verloopt de correspondentie met Ethias via jullie zelf, en niet meer via de club.
%d bloggers liken dit: